Наш Блог

2Січ2020

The kids of the older group №4 greet everyone with holidays and wish a Merry Christmas and a Happy New Year.

Малята  групи №4 ЗДО № 13 вітають усіх зі святами і бажають щасливого Нового року і веселого Різдва!

2Січ2020

Children love Christmas very much. Especially, they enjoy learning this topic in English. So they enthusiastically sang their favorite songs and recited the poem. And also let us know what toys they like the most.

Дітки дуже люблять Різдво. Особливо їм подобається вивчати цю тему англійською мовою. Тому вони з захопленням заспівали їхні улюблені пісні та продекламували вірш. А також розповіли, які іграшки вони люблять найбільше.

Групи Дзвіночок та Метелик

2Січ2020

Our open lesson. Group “Dreamers” ( 5-6 years). Children know a lot of rhymes and sing many different songs in English. Love you my tiny students!

Відкрите заняття у групі Мрійники( 5-6 років). Діти знають багато віршів і пісень англійською мовою . Люблю вас, мої маленькі учні!

 

27Гру2019

These are my pupils( younger group from kindergarden 2 from Chervonograd). They are very happy, because today we started to learn a new topic ” The toys”. They played, learned and had a lot of fun together. These boys and girls are very smart and positive. They always with pleasure go on lessons. I like to spend time with them and teach English them.

Це мої вихованці (молодша група з дитячого садка 2 з Червонограда). Вони дуже раді, адже сьогодні ми почали вивчати нову тему «Іграшки». Вони грали, вчились і веселилися разом. Ці хлопці та дівчата дуже розумні та позитивні. Вони завжди із задоволенням ходять на уроки. Мені подобається проводити час з ними та навчати їх англійській мові.

27Гру2019

The kids of the older group № 7 greet everyone with holidays and wish a Merry Christmas and a Happy New Year.

Малята старшої групи №7 ЗДО № 12 вітають усіх зі святами і бажають щасливого Нового року і веселого Різдва!

27Гру2019

This is my student of the group 10th of kindergarten no 1 ( Chervonograd)– Lemek Solomiyka. She is a smart and cheerful girl. She loves English classes. And shows good results in training. The topic of the lesson “The toys”. And this is a poem from this topic.

Це моя учениця з групи 10 дитячого садочку 1( Червоноград) — Лемеха Соломійка. Вона розумна і весела дівчинка. Дуже любить заняття з англійської мови. І показує хороші результати в навчанні. Тема заняття ” Іграшки”. І віршик на цю тему.

19Гру2019

Вправні танцюристи демонструють батькам свої вміння на відкритому занятті з хореографії.

18Гру2019

Today we had a few open lessons in older groups 5-6 years old. Children answered some basic questions about themselves, did physical exercises, played some games such as: “Decorate Christmas Tree” and “Shape man”. It was an excellent work!!!  (Сьогодні у нас було кілька відкритих уроків у старших групах 5-6 років. Діти відповідали на основні запитання про себе, займалися фізичними вправами, грали в такі ігри, як: «Прикраси ялинку» та «Людина-фігура». Це була відмінна робота.)

18Гру2019

Let’s introduce you our open lessons in 4-5 years old groups. Children did a great job. They sang a song “Wind the bobbin up”, played some games “Decorate Christmas tree” and “Guess the animal”. We talked about Christmas and Christmas traditions. It was fun. We are improving our English every day.  (Хочемо познайомити Вас з нашими відкритими уроками у групах 4-5 років. Діти зробили чудову роботу. Вони заспівали пісню «Wind the bobbin up», пограли в ігри «Прикраси ялинку» та «Вгадай тварину». Ми поговорили про Різдво та різдвяні традиції. Було весело. Ми вдосконалюємо свою англійську щодня.)