Політика конфіденційності

Угода про захист персональних даних

Сайт ipplus.com.ua (далі – Адміністрація ресурсу) розуміє важливість забезпечення конфіденційності і недоторканності Персональних даних фізичних осіб та вживає заходів щодо захисту будь-якої інформації, яку надають фізичні особи.
Дана Угода визначає порядок обробки Ваших (далі – Користувач) персональних даних отриманих при використанні (відвідуванні) веб – сайту https://happykids.lviv.ua/ Угода розроблено відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297 -VI.

1. Визначення термінів
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем;

Розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника;

Бланк – електронний реєстраційний документ, розміщений на Сайті для заповнення Користувачем, при заповненні якого Користувач дає свою згоду на обробку (накопичення, реєстрацію, збір, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Адміністрацією будь-яких даних Користувача, в тому числі персональних, згідно умов цієї Угоди і законодавства України.

Сайт – інтернет сайт https://happykids.lviv.ua/, включаючи всі його субдомени, які знаходяться під організаційним контролем Адміністрації.

2. Предмет угоди
2.1. Дана угода є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.
2.2. Дана угода визначає порядок обробки (накопичення, реєстрація, збір, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Персональних, а також інших даних Користувача, отриманих Адміністрацією при використанні Користувачем сайту.
2.3. Для того щоб користуватися Сайтом, Користувач зобов’язаний висловити свою згоду з умовами цієї Угоди.
2.4. Заповнюючи Бланк, Користувач висловлює своє повне згоду з умовами цієї Угоди, добровільно надає Адміністрації свої Персональні дані, а також надає Адміністрації право обробляти Персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди та чинного законодавства України.
2.5. Дана Угода не регулює обробку Персональних даних Користувача і Адміністрація не несе відповідальності за обробку Персональних даних Користувача іншими суб’єктами господарювання, які не перебувають у власності або під керівництвом Адміністрації, а також фізичними особами, які не є працівниками Адміністрації, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів , товарам або послугам цих осіб за допомогою Сайту.
2.6. Метою Обробки Персональних і інших даних Користувача є необхідність ідентифікувати Користувача при використанні їм Сайту та сервісів, які пропонує Адміністрація, а також для встановлення контакту з Користувачем з метою можливого надання в майбутньому послуг, що надаються Адміністрацією. Крім того, Персональні дані можуть частково або повністю використовуватися для стимулювання клієнтів або надання заохочення для придбання послуг, а також для дослідження рівня задоволеності клієнтів від наданих послуг і поліпшення їх якості.
2.7. Для реалізації цілей, передбачених п.2.6 цієї Угоди, Адміністрація має право направляти листи, повідомлення та інформаційні матеріали на поштову (домашній та / або електронний) адресу Користувача, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в Бланке телефонний номер.

3. Отримання, обробка та використання даних
3.1. Адміністрація використовує Персональні дані зібрані виключно на Сайті або надані Користувачем за допомогою телефонного зв’язку, телефаксу або електронною поштою, і були оброблені персоналом Адміністрації.
3.2. Персональні дані, добровільно надані Користувачем для цілей, зазначених у п. 2.6. цієї Угоди, обробляються вручну або за допомогою електронних засобів відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-VI.
3.3. Адміністрація має право завантажувати на комп’ютер користувача файли Cookie (якщо Користувач не обмежив дану можливість в своєму веб – браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, яка міститься в Cookie.
3.4. При використанні Користувачем Сайту програмно – апаратний комплекс, на якому розміщений сайт, автоматичн